1/Cho tam giác MNP vuông tại M,biết: a)Góc N=30 độ.Tính góc P. b)Góc P=23 độ.Tính góc N. c)Góc N = góc P.Tính góc N và P. d)Góc N=2 lần góc P.Tính P v

Question

1/Cho tam giác MNP vuông tại M,biết:
a)Góc N=30 độ.Tính góc P.
b)Góc P=23 độ.Tính góc N.
c)Góc N = góc P.Tính góc N và P.
d)Góc N=2 lần góc P.Tính P và N.
2/Cho tam giác ABC vuông tại A.Vẽ AH vuông góc BC (H thuộc BC).
a)Biết góc B=40 độ.Tính số đo góc BAH,HAC.
b)Biết góc B=30 độ.Tính số đo góc C,HAC.
c)Biết góc C=60 độ.Tính số đo góc BAH.
3/Cho tam giác ABC vuông tại A.Vẽ AH vuông góc BC (H thuộc BC).Chứng minh:
a)Góc B=góc HAC.
b)Góc C=góc HAB.

in progress 0
Abigail 17 phút 2021-09-10T12:09:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T12:10:46+00:00

    Đáp án: như dưới

    Giải thích các bước giải: Bài 1: a, P=180-90-30=60 độ b, N=180-90-23=67 độ c, N=P=(180-90)/2=45 độ d, Gọi số đo góc N, P lần lượt là 2x và x. Ta có N, P là 2 góc phụ nhau nên x+2x=90 => x=30. Vậy N=60 độ, P=30 độ. Bài 2: a, BAH= 180-90-40=50 độ, CAH=90-50=40 độ vì BAH+CAH=BAC b, C= 180-90-30=60 độ, HAC= 180-60-90=30 độ. c, C=60 độ => B= 30 độ =>BAH=180-90-30=60 độ. Câu 3: Phần a, b chứng minh bằng cặp tam giác đồng dạng. a, tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC (g.g) vì có 2 góc vuông, chung góc C, từ đó suy ra góc ABC=HAC. Phần b tương tự.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )