1.cho y tỉ lên thuận với x và khi x=6 thì y=2 a.hãy biểu diễn y theo x b.tìmy khi x=15;tìm x khi y=-6 2.cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch biết

Question

1.cho y tỉ lên thuận với x và khi x=6 thì y=2
a.hãy biểu diễn y theo x
b.tìmy khi x=15;tìm x khi y=-6
2.cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch biết x=8 thì y=15
a hãy biểu diễn y theo x
b tính y khi x = 10

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-08-06T21:32:06+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:33:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1.Vì y tỉ lệ thuận với x

  $\rightarrow \dfrac{y}{x}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$

  $\rightarrow y=\dfrac{1}{3}x$

  b.$x=15\rightarrow y=\dfrac{1}{3}.15=5$

  $y=6\rightarrow 6=\dfrac{1}{3}.x\rightarrow x=18$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )