1.Choose the world which has a different sound in the part underlined A.plastic B.bag C.activity D.glass 2.Choose the word which has a different stre

Question

1.Choose the world which has a different sound in the part underlined
A.plastic
B.bag
C.activity
D.glass
2.Choose the word which has a different stress pattern from the others
A.tennis
B.future
C.channel
D.cartoon
Lam nhanh dum em a

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-08-19T00:33:24+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T00:34:50+00:00

  C1: Chọn “Đáp án D”, vì các từ plastic; bag ;activity đều có âm æ còn glass phát ra âm a:

  C2: Chọn “Đáp án D”,vì các từ tennis ;future ;channel có trọng âm rơi vào âm 1 còn cartoon rơi vào âm 2.

  CHUCBANHOKTOT ^^

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )