1. Chứng minh sự có mặt của các khí trong hỗn hợp CO2, SO2, C2H4, CH4 2.Tách H2O ra khỏi hỗn hợp C6H6, H2O

Question

1. Chứng minh sự có mặt của các khí trong hỗn hợp CO2, SO2, C2H4, CH4
2.Tách H2O ra khỏi hỗn hợp C6H6, H2O

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-15T08:47:52+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:49:06+00:00

  1. 

  Dẫn hỗn hợp qua nước vôi trong dư. Nước vôi trong đục chứng tỏ có CO2, SO2. Hỗn hợp khí A đi ra.

  $Ca(OH)_2+ CO_2 \to CaCO_3+ H_2O$

  $Ca(OH)_2+ SO_2 \to CaSO_3+ H_2O$

  Cho kết tủa vào HCl dư. Khí sinh ra dẫn qua nước brom dư thấy nhạt màu chứng tỏ có SO2. Khí còn lại đem thử bằng que đóm tàn đỏ. Que tắt chứng tỏ có CO2.

  $CaCO_3+ 2HCl \to CaCl_2+ CO_2+ H_2O$ 

  $CaSO_3+ 2HCl \to CaCl_2+ SO_2+ H_2O$

  $SO_2+ Br_2+ 2H_2O \to 2HBr+ H_2SO_4$ 

  Dẫn A qua nước brom. Brom nhạt màu chứng tỏ có C2H4. Dẫn khí còn lại vào bình khí clo, chiếu sáng. Clo nhạt màu chứng tỏ có CH4.

  $C_2H_4+ Br_2 \to C_2H_4Br_2$

  $CH_4+ Cl_2 \buildrel{{as}}\over\to CH_3Cl+ HCl$

  2.

  Dẫn hỗn hợp qua CuSO4 khan, dư. H2O được giữ lại, C6H6 đi ra. Nung hoàn toàn CuSO4 ngậm nước thu được H2O.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )