1) Có 15 hợp tử được tạo thành từ mấy trứng và mấy tinh trùng 2) Bộ nst lưỡng bội 2n của tinh tinh là 2n =48 .Số lượng nst có trong 1 tế bào sinh trứ

Question

1) Có 15 hợp tử được tạo thành từ mấy trứng và mấy tinh trùng
2) Bộ nst lưỡng bội 2n của tinh tinh là 2n =48 .Số lượng nst có trong 1 tế bào sinh trứng ở kỳ cuối của GIảm phân 1 là bao nhiêu ?
Lưu ý : Giải ra có cong thức giúp mình với ạ

in progress 0
Caroline 2 giờ 2021-09-07T07:33:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:35:13+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  – Một hợp tử được tạo thành từ một trứng và một tinh trùng

  → 15 hợp tử được tạo thành từ 15 tinh trùng và 15 trứng

  Câu 2:

  – Ở kì cuối của giảm phân I, các NST ở dạng n kép

  → Một tế bào sinh trứng ở kì cuối của giảm phân I có 24 NST đơn

  Câu 3:

  – Mỗi tinh trùng được tạo thành sau giảm phân mang bộ NST đơn bội (n)

  → Số NST trong 8 tinh trùng được tạo thành là:

  `8 × 22 = 176` NST

  0
  2021-09-07T07:35:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. 15 hợp tử được tạo thành từ 15 trứng và15 tinh trùng

  2. Bộ nst lưỡng bội 2n của tinh tinh là $2n =48$

  Số lượng NST có trong 1 tế bào sinh trứng ở kỳ cuối của GIảm phân 1: $n$ kép $= 24$ NST kép

  3. 2n= 44

  8 tinh trùng chứa: n. $8 = 22. 8 = 176$ NST

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )