1. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2020 chia hết cho 4. 2.Một ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ. Lúc trở về do trời mưa nên ô tô đi chậm và chậm hơn 30 p

Question

1. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2020 chia hết cho 4.
2.Một ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ. Lúc trở về do trời mưa nên ô tô đi chậm và chậm hơn 30 phút.Tính độ dài quãng đương AB.
Trả lời nhanh mik cho câu trr lời hay nhất phải đúng đó.

in progress 0
Cora 2 giờ 2021-10-08T08:11:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:12:25+00:00

  Đáp án:

   1 : 504

  Giải thích các bước giải:

   vì mình thấy số 2020 chia hết cho 4 mà chỉ tính những số nhỏ hơn 2020 nên số lớn nhất nhỏ hơn 2020 mà chia hết cho 4 là 2016,mình lấy 2016 chia 4 = 504

  0
  2021-10-08T08:12:33+00:00

   1.

  Các số chia hết cho 4 sẽ là :

  4 , 8 , … , 2016

  Số số tự nhiên nhỏ hơn 2020 chia hết cho 4 là :

        ( 2016 – 4 ) : 4 + 1 = 504 ( số )

  2.        Bài  này mình ko biết làm , b thông cảm nhé

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )