1. Có thể gặp trung roi ở đâu? 2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào? 3*. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể

Question

1. Có thể gặp trung roi ở đâu?
2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào?
3*. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

in progress 0
Kaylee 51 phút 2021-09-12T16:32:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:34:06+00:00

  1.

  Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.

  2.

  Giống:

  -có cấu tạo từ tế bào

  -Trong tế bào gồm các thành phần như:nhân,chất nguyên sinh,các hạt diệp lục

  Khác:

  -có roi

  -có khả năng di chuyển

  – có khả năng dị dưỡng

  3.

   Trùng roi di chuyển nhờ roi, Khi di chuyển, roi xoáy vào nước như mũi khoan. Nhờ tác dụng của lực khoan này, đầu chúng hơi đảo và cơ thể vừa tiến vừa xoay quang mình nó.

   

  0
  2021-09-12T16:34:18+00:00

  Đáp án:

  1. Có thể gặp trùng roi ở trong nước: VD như: Ao hồ, đầm lầy, ruộng, vũng nước mưa,…….

  2. Giống nhau: Có chất diệp lục trong cơ thể, có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, có thành xenlulozo

  Khác nhau: Cách sinh sản

  + TV: Không có khả năng di chuyển

  + Trùng roi: Có khả năng di chuyển

   3. Roi xoáy trong nước để trùng roi vừa tiến vừa xoay một cách dễ dàng

  @ Julia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )