1 cơ thể thực vật có kiểu gen AaBb . Khi quan sát quá trình giảm phân hình thành giao tử , có 10% tế bào bị rối loạn phân li trong giảm phân I ở cặp A

Question

1 cơ thể thực vật có kiểu gen AaBb . Khi quan sát quá trình giảm phân hình thành giao tử , có 10% tế bào bị rối loạn phân li trong giảm phân I ở cặp Aa và 20% tế bào khác rối loạn phân li ở giảm phân II cặp Bb . Các sự kiện khác diễn ra bình thường. Theo lí thuyết , giao tử n+1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu
Các anh chị chuyên gia giúp em ạ

in progress 0
Camila 4 tuần 2021-08-18T22:49:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:50:03+00:00

  Đáp án:

  10% lệch bội do rối loạn phân ly trong giảm phân I cho 0,05(n+1;n-1)  =>   n+1=0,05   

  20% lệch bội do rối loạn phân ly trong giảm phân 2 cho 0,1(n+1;n-1)    =>   n+1=0,1.   

   Tổng  n+1=0,15.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-18T22:51:00+00:00

    Giải

  10% lệch bội do rối loạn phân ly trong giảm phân I cho 0,05(n+1 ; n-1) 

  ⇒    n+1=0,05   

  20% lệch bội do rối loạn phân ly trong giảm phân II cho 0,1(n+1 ; n-1)   

  ⇒    n+1=0,1.   

  ∑ n+1=0.05+0,1=0,15.

  Giao tử n+1 chiếm tỉ lệ: 0,15.100%=15%

  Vậy giao tử n+1 chiếm tỉ lệ 15%

  $mien$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )