1 con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 4500 N. Trong 3 ph công thực hiện đc là 4050kJ. Vận tốc chuyển động của xe là: A. v=0,005m/s B. v=0.5

Question

1 con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 4500 N. Trong 3 ph công thực hiện đc là 4050kJ. Vận tốc chuyển động của xe là:
A. v=0,005m/s
B. v=0.5m/s
C. v=5m/s
D. v=50m/s

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-10T08:09:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:10:22+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  $A=4050(kJ)=4050.10^3(J)$

  $A=Fs\to s=\dfrac{4050.10^3}{4500}=900(m)$

  $t=3’=3.60=180(s)$

  $\to v=\dfrac{s}{t}=5(m/s)$

  0
  2021-10-10T08:11:00+00:00

  Đáp án:

  C. v=5m/s  

  Giải thích các bước giải:

  Công suất của xe là:
  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{4050000}}{{3.60}} = 22500W\]

  Vận tốc của xe là:

  \[P = F.v \Rightarrow v = \frac{P}{F} = \frac{{22500}}{{4500}} = 5m/s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )