(1 con ong bay với vận tốc là 8,4km/giờ. 1 con ngựa chạy với vận tốc 5m/giây . Hỏi trong 1 phút con nào di chuyển được quãng đường dài hơn và dài hơn

Question

(1 con ong bay với vận tốc là 8,4km/giờ. 1 con ngựa chạy với vận tốc 5m/giây . Hỏi trong 1 phút con nào di chuyển được quãng đường dài hơn và dài hơn bao nhiêu ?) bài toán
làm giúp em chi tiết bài này với ạ
em cần gấp , sắp 10:00 rồi
ngày mai em phải nộp rồi

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-11-20T23:45:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:46:09+00:00

  Đổi: 1 giờ = 60 phút

  1 phút = 60 giây

  Ong bay đc số km/phút là:

  8,4 ÷ 60 = 0,14 (km/phút)

                 = 140 (m/phút)

  Ngựa chạy đc số m/phút là:

  5 × 60 = 300 (m/phút)

  Ngựa chạy dài hơn là:

  300 – 140 = 160 (m)

  0
  2021-11-20T23:46:55+00:00

  Đổi 5m/s = 18km/h

  Vận tốc của con ong là 8,4km/h

  Vận tốc của con ngựa là 18km/h

  Mà 8,4 < 18

  Vậy trong 1 phút, con ngựa di chuyển được nhiều hơn và nhiều hơn con ong là 18 – 8,4 = 9,6 (km/h)

  ∵∴

  P/s: h = giờ

  s = giây

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )