1 Công dân giám sát và đánh giá các công việc chung của nhà nước là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước bằng cách nào sau đây? A: Trung gian.

Question

1 Công dân giám sát và đánh giá các công việc chung của nhà nước là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước bằng cách nào sau đây?
A:
Trung gian.
B:
Trực tiếp.
C:
Đại diện.
D:
Ủy quyền.
2 Thấy vợ là bà M luôn lo lắng từ khi con trai là anh D có giấy gọi nhập ngũ, ông T đã gặp anh P là cán bộ chính quyền để nhờ và được anh P giúp đỡ. Do đó anh D được miễn chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện quân sự. Những ai sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A:
Ông T, bà M và anh D.
B:
Anh D, ông T, anh D và bà M.
C:
Ông T, bà M và anh P.
D:
Anh D, ông T và anh P.

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-09T04:29:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:30:56+00:00

  1B

  2D

  0
  2021-09-09T04:31:36+00:00

  Câu 1 : D

  Câu 2: C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )