1 công nhân cần đưa 1 bao xi măng trọng lượng 500N lên tầng 2 . 4mét bằng 1 ròng rọc động bỏ qua ma sát và khối lượng của ròng rọc A : hỏi lực kéo bằn

Question

1 công nhân cần đưa 1 bao xi măng trọng lượng 500N lên tầng 2 . 4mét bằng 1 ròng rọc động bỏ qua ma sát và khối lượng của ròng rọc
A : hỏi lực kéo bằng bao nhiêu để bao xi măng lên đều ,người đó phải kéo đầu dây đi 1 đoạn bằng bao nhiêu ?
B : tính công và công suất của người đó biết thời gian kéo bao xi măng từ mặt đất lên tầng 2 là 105

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-20T20:25:15+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:26:21+00:00

  Đáp án:

  a. 250N và 8m

  b. A = 2000J

  P = 19W 

  Giải thích các bước giải:

  a. Lực kéo để bao xi măng lên đều với ròng rọc được lợi 2 lần do đó lực cần kéo là:

  \[{F_k} = \frac{P}{2} = \frac{{500}}{2} = 250N\]

  Đoạn dây cần kéo là:

  \[l = 2h = 2.4 = 8m\]

  b. Công của người đó thực hiện và công suất là:

  \[\begin{array}{l}
  A = {F_k}.l = 250.8 = 2000J\\
  P = \frac{A}{t} = \frac{{2000}}{{105}} = 19W
  \end{array}\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )