1. CR mỗi HCN = 1/2 CD, CD hình nhỏ = CR hình to. Tổng S là 90m2. S mỗi hình là ? 2. 1 HCN có CD gấp rưỡi CR Nếu thêm CR 20m và CD 15m thì CD gấp rưỡi

Question

1. CR mỗi HCN = 1/2 CD, CD hình nhỏ = CR hình to. Tổng S là 90m2. S mỗi hình là ?
2. 1 HCN có CD gấp rưỡi CR Nếu thêm CR 20m và CD 15m thì CD gấp rưỡi CR. Tính S.
3. Bán được 940000 đồng thì bị lỗ 6%. Tính số tiền lỗ.

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-07-10T19:49:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:50:29+00:00

  1. S nhỏ = CR nhỏ x CD nhỏ
  Mà CR = 1/2 CD
  S nhỏ = 1/2 CD nhỏ x CD nhỏ = 1/2 (CD nhỏ)²
  Mà CD nhỏ = CR to
  => S nhỏ = 1/2 (CR to)² = 1/2 (1/2 CD to)² = 1/8 (CD to)²
  S to = CR to x CD to = 1/2 CD to x CD to = 1/2 (CD to)²
  => S to = 4 S nhỏ
  Tổng S = S to + S nhỏ = 4 S nhỏ + S nhỏ = 5 S nhỏ = 90
  => S nhỏ = 18 (m²) => S to = 72 (m²)
  2. CD = 1,5 CR
  Mà CD + 15 = 1,5 (CR + 20)
  1,5CR + 15 = 1,5CR + 30
  0 = 15 (vô lí)
  Em coi lại đề bài này nha
  3. Bán được 940000₫ thì bị lỗ 6% có nghĩa là chỉ bán được 94% giá gốc
  Giá gốc là 940000 : 94% = 1000000(₫)
  Tiền lỗ: 1000000 x 6% = 60000(₫)

  0
  2021-07-10T19:50:33+00:00

  Coi chiều rộng hình chữ nhật nhỏ là 1 phần thì chiều dài hình chữ nhật nhỏ là 2 phần, chiều rộng hình chữ nhật to là 2 phần và chiều dài hình chữ nhật to là 4 phần như thế.
  Ta chia hình chữ nhật nhỏ thành các ô vuông. Số ô vuông là: 1 x 2= 2(ô)
  Ta chia hình chữ nhật to thành các ô vuông. Số ô vuông là: 2×4=8(ô)
  S HCN nhỏ là: 90: (2+8)x 2 = 18(cm2)
  S HCN to là: 90- 18= 72(cm2)
  Đáp số: …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )