1 cửa hàng có 3 tấm vải màu xanh, màu đỏ và màu trắng dài bằng nhau . Sau khi bán 20m vải xanh và 22m vải đỏ thì tổn số m vải xanh và vải đỏ còn lại b

Question

1 cửa hàng có 3 tấm vải màu xanh, màu đỏ và màu trắng dài bằng nhau . Sau khi bán 20m vải xanh và 22m vải đỏ thì tổn số m vải xanh và vải đỏ còn lại bằng 1/4 độ dài tấm vải trắng. Tính độ dài mỗi tấm vải ban đầu.

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-10T07:52:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:53:43+00:00

  Tổng sô vải đã bán là:

       $20+22=42$ (m)

  Vì ban đầu 3 tấm vải dài như nhau nên coi mỗi tấm vải ban đầu là 4 phần bằng nhau. Như vây tổng số vải xanh và đỏ ứng với số phần là:

        $4+4=8$ (phần)

  Sau khi bán tổng số m vải xanh và vải đỏ còn lại bằng $\frac{1}{4}$ độ dài tấm vải trắng hay tổng số vải xanh và đỏ sau khi bán là 1 phần. Vậy $42$ m vải đã bán ứng với số phần là:

         $8-1=7$ (phần)

  Giá trị 1 phần là:

           $42:7=6$ (m)

  Ban đầu mỗi tấm vỉa dài số m là:

           $6\times4=24$ (m)

                      Đáp số: $24$ m

   

   

  0
  2021-10-10T07:54:10+00:00

  – Vì lúc đầu 3 tấm vải dài bằng nhau nên lúc đầu tổng số mét vải xanh và vải đỏ gấp 2 lần số mét vải trắng.

  – Tổng số mét vải xanh và đỏ đã bán là :

        20 + 22 = 42 (m)

  – Phan số chỉ 42 mét vải là :

        2 – `1/4` = `7/4` (độ dài tấm vải trắng)

  – Độ dài tấm vải trắng hay độ dài mỗi tấm vải lúc đầu là :

        42 : `7/4` = 24 (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )