1 cửa hàng ngày thứ nhất bán được 55 % lượng gạo trong kho . Ngày thứ 2 bán được 15% lượng gạo trong kho thì còn 105 tạ gạo. hỏi lúc đầu cửa hàng có b

Question

1 cửa hàng ngày thứ nhất bán được 55 % lượng gạo trong kho . Ngày thứ 2 bán được 15% lượng gạo trong kho thì còn 105 tạ gạo. hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo

in progress 0
Kinsley 13 phút 2021-09-18T16:52:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T16:53:46+00:00

  Ta coi số gạo trong kho lúc đầu là 100%

  Cả 2 ngày bán được:55%+15%=70%

  Từ đó ta suy ra được:100%-70%=30%=105 tạ gạo

  10% số gạo trong kho lúc đầu là:

  105:3=35(tạ)

  Lúc đầu cửa hàng có số tấn gạo là:

  35×10=350(tạ)=35 tấn gạo

  Vậy lúc đầu trong kho có 35 tấn gạo.

  0
  2021-09-18T16:53:54+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Lúc dầu trong kho có số tấn gạo là :
         105 : ( 100 – 55 – 15 ) x 100 = 350 ( tạ )

                                                     = 35 tấn 

                                  Đ/s : 35 tấn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )