1 . Cửa hàng nhập chiếc ti vi với giá 10 500 000 đ. Để khuyến mãi khách hàng của hàng giảm giá 8 % . Em hãy tính giá tiền chiến ti vi sau khi giảm giá

Question

1 . Cửa hàng nhập chiếc ti vi với giá 10 500 000 đ. Để khuyến mãi khách hàng của hàng giảm giá 8 % . Em hãy tính giá tiền chiến ti vi sau khi giảm giá.

in progress 0
Ruby 1 tuần 2021-12-02T18:51:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:52:39+00:00

  Đáp án: 9 660 000 đ

  Giải thích các bước giải:

   +số tiền cửa hàng giẩm giá: 10 500 000 x8/100=840 000 đ

   +số tiền của ti vi sau khi được giảm giá: 10 500 000 – 840 000=9 660 000 đ

  cho minh ctlhn nhé

  0
  2021-12-02T18:53:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Giá tiền của chiếc ti vi sau khi giảm giá là:}$

                    $10500000×(100\%-8\%)=9660000$$\text{(đồng)}$

  $\text{Đáp số: $9660000$ đồng}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )