1. Đặt hiệu điện thế 9V vào hai đầu điện trở 8Ω thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở này là bao nhiêu? 2. Nếu cường độ dòng điện chạy qua điện t

Question

1. Đặt hiệu điện thế 9V vào hai đầu điện trở 8Ω thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở này là bao nhiêu?
2. Nếu cường độ dòng điện chạy qua điện trở 25 là 400mA thì hiệu điện thế ở hai đầu điện trở này là bao nhiêu?
3. Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 = 10Ω và R2 = R3 = 20Ω mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 15V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch?

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-19T19:29:04+00:00 2 Answers 141 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:30:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cho hn nha bn

  0
  2021-08-19T19:30:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở này là:

      $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{9}{8} = 1,125 (A)$ 

  2. Nếu $R = 25 \Omega$; 

              $I = 400mA = 0,4 A$ 

  Thì hiệu điện thế ở hai đầu điện trở này là: 

       $U = I.R = 0,4.25 = 10 (V)$ 

  3. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

   $R_{tđ} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 20 + 20 = 50 (\Omega)$ 

  Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là: 

      $I = \dfrac{U}{R_{tđ}} = \dfrac{15}{50} = 0,3 (A)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )