1/Đặt tính rồi tính @)41,05×37 b)421,8×135 c)115,42×21,3 d)7,84×0,7

Question

1/Đặt tính rồi tính
@)41,05×37 b)421,8×135 c)115,42×21,3 d)7,84×0,7

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-22T13:42:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:44:09+00:00

  Đáp án:a,1518,85
  b,56943
  c,2458,446
  d,5,488

   

  Giải thích các bước giải:

   a,41,05*37=1518,85
  b,421,8*135=56943
  c,115,42*21,3=2458,446
  d,7,84*0,7=5,488

  0
  2021-08-22T13:44:10+00:00

  Đáp án:

   a/1518.85,b/56943,c/2458,446,d/5.448

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )