1. Đặt tính rồi tính: (Bài này mn có thể làm ra giấy và chụp lại cho em ạ) 4 giờ 34 phút- 2 giờ 12 tuần 6 ngày 36 phút 54 giây-

Question

1. Đặt tính rồi tính: (Bài này mn có thể làm ra giấy và chụp lại cho em ạ)
4 giờ 34 phút- 2 giờ 12 tuần 6 ngày 36 phút 54 giây- 9 ngày 23 giờ 5 phút
4 giờ – 2 giờ 34 phút

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-11-07T17:50:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:51:59+00:00

  Mình làm nốt câu cuối nhé .

  12 tuần 6 ngày 36 phút 54 giây = 84 ngày 144 giờ 36 phút 54 giây

   9 ngày 23 giờ 5 phút 

  ________________________________

   75 ngày     121 giờ   31 phút  54 giây 

  Ở đây ví dụ nhé .

  12 tuần không trừ được cho 9 vì nó không cùng đơn vị .

  Nên bạn phải đổi từ 12 tuần = 84 ngày rồi mới trừ được .

  6 ngày không trừ được cho 23 giờ thì lại đổi ra .

  0
  2021-11-07T17:52:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )