1. Đặt tính rồi tính , viết thương và số dư vào chỗ chấm (phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số ) ;

Question

1. Đặt tính rồi tính , viết thương và số dư vào chỗ chấm (phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số ) ; a. 902,9 : 34 b. 17,64 : 65 c. 43,07 : 37 Lưu ý : viết hẳn phép tính ra hộ nhé Thanks

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-08-11T04:56:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:57:12+00:00

  a) 902.9÷34=26.55

   b) 17.64÷65= 0.27

  c )43.07÷37=1,16

   

  0
  2021-08-11T04:57:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a 902.9÷34=26.55

   b 17.64÷65= 0.27

  c 43.07÷37=1.16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )