1 Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? A:NaOH, Na, BaO, SO2 . B:K, Na2 O, P2 O5 , SO3 . C:Fe

Question

1
Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?
A:NaOH, Na, BaO, SO2 .
B:K, Na2 O, P2 O5 , SO3 .
C:Fe, Cu, CuO, CO2 .
D:Na, CaO, SO3 , SiO2 .
2
Tính chất nào sau đây không phải của nước?
A:Hòa tan được nhiều chất.
B:Là chất lỏng, không màu.
C:Tác dụng được với oxi.
D:Sôi ở 100o C, hóa rắn ở 0o C (ở điều kiện áp suất bằng 1 atm).
3
Dãy nào sau đây gồm các chất đều là oxit bazơ ?
A:CaO, MnO2 , HCl.
B:Fe2 O3 , CaO, MgO.
C:FeO, CaCO3 , MgO.
D:MgO, NaOH, Al2 O3 .
4
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi từ hóa chất nào sau đây?
A:CaCO3 .
B:Fe3 O4 .
C:H2 O.
D:KMnO4 .
5
Cách nào sau đây không làm tăng độ ngọt của một cốc nước đường?
A:
Thêm một ít nước đường khác ngọt hơn. C: Thêm đường.
B:
Làm bay hơi bớt nước. D Thêm nước.
6
Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro?
A:Ag, Cu, Hg, Fe.
B:Mg, Al, Fe, Zn.
C:Mg, Zn, Fe, Cu.
D:Mg, Fe, Ag, Al.
7
Cho Al tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí O2 (đktc) thu được số gam sản phẩm là
A:20,4.
B:15,3.
C:17,85.
D:10,2 .
8
Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là axit có oxi?
A: HCl, NaOH, H2 SO4 B HCl, Ca(OH)2 , H2 SO4
C: HCl, HNO3 , H2 SO4 D:H3 PO4 HNO3 , H2 SO4 .
9
Dãy nào sau đây có thể làm dung môi để hòa tan các chất.
A:Đá vôi, muối ăn.
B:Nước, đường kính trắng.
C:Nước, xăng.
D:Nước, muối ăn.
10
Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là bazơ tan?
A:CaO, CaCl2 , Ba(OH)2
B:NaOH, Ca(OH)2 , Mg(OH)2 .
C:KOH, Ca(OH)2 , NaOH.
D:KOH, NaOH, H2 SO4
11
Nhận xét nào sau đây là sai?
A:Nước ngọt chiếm phần lớn trên trái đất.
B:Nước tự nhiên đang bị ô nhiễm chủ yếu do các hoạt động của con người.
C:Nước có thể dập tắt đám cháy là do nước ngăn cách vật đang cháy tiếp xúc với oxi và làm giảm nhiệt độ của vật đang cháy.
D:Nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống còn người, động vật, thực vật.
13
Thể tích của khí O2 (đktc) cần để phản ứng hết với 4,8 gam Mg là
A:1,12 lít.
B:4,48 lít.
C:2,24 lít.
D:3,36 lít.
14
Số lít khí oxi (đktc) thu được, khi điện phân hoàn toàn 36 gam nước là
A:44,8.
B:11,2.
C:33,6.
D:22,4.
15
Để một thanh sắt trong không khí một thời gian thì thấy khối lượng thanh sắt tăng thêm 1,6 gam. Giả sử khi để trong không khí, sắt chỉ tác dụng với oxi. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng với sắt là
A:4,48 lít.
B:1,12 lít.
C:3,36 lít.
D:2,24 lít.

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-12-07T14:29:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:31:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   dap an nha:

  1a   2c   3b   4d   5d   6b   7a   8c   9c   10c   11a   13b   14a   15d

  0
  2021-12-07T14:31:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1A

  2C

  3B

  4D

  5D

  6B

  7A

  8D

  9C

  10C

  11A

  13B

  14A

  15D

  X

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )