1 . Để cách li chất cháy với oxi ta có thể dùng những cách nào sau đây: a) Cho nước lên vật cháy b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy c) Thổi CO2 lên vật

Question

1 . Để cách li chất cháy với oxi ta có thể dùng những cách nào sau đây:
a) Cho nước lên vật cháy
b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy
c) Thổi CO2 lên vật cháy.
d) Thổi H2 lên vật cháy.
2 . Để hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ta có thể dùng những cách nào sau đây:
a) Cho nước lên vật cháy
b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy
c) Thổi CO2 lên vật cháy.
d) Thổi H2 lên vật cháy.
3, Trên đĩa cân, ở vị trí thăng bằng, có đặt một túi có dung tích 2 lít bên trong chứa không khí. Nếu thay bằng các khí sau, cân sẽ thay đổi như thế nào? Vì sao?
a) Khí hiđro.
b) Khí oxi.
c) Khí cacbon đioxit.
d) Khí lưu huỳnh đioxit.
e) Khí clo.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-11-12T14:15:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:17:04+00:00

  1. Để cách li chất cháy với oxi ta có thể dùng những cách nào sau đây:

  a) Cho nước lên vật cháy

  b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy

  c) Thổi CO2 lên vật cháy.

  d) Thổi H2 lên vật cháy.

  2. Để hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ta có thể dùng những cách nào sau đây:

  a) Cho nước lên vật cháy

  b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy

  c) Thổi CO2 lên vật cháy.

  d) Thổi H2 lên vật cháy.

  3, Trên đĩa cân, ở vị trí thăng bằng, có đặt một túi có dung tích 2 lít bên trong chứa không khí. Nếu thay bằng các khí sau, cân sẽ thay đổi như thế nào? Vì sao?

  a) Khí hiđro. ⇒ cân sẽ nghiêng về phía không có túi vì khí hidro nhẹ hơn không khí (dH2/kk = $\frac{2}{29}$ = 0,07 < 1)

  b) Khí oxi. ⇒ cân sẽ nghiêng về phía có túi vì khí oxi nặng hơn không khí (dO2/kk = $\frac{32}{29}$ = 1,103 > 1)

  c) Khí cacbon đioxit. ⇒ cân sẽ nghiêng về phía có túi vì khí cacbon dioxit nặng hơn không khí (dCO2/kk = $\frac{44}{29}$ = 1,517 > 1)

  d) Khí lưu huỳnh đioxit. ⇒ cân sẽ nghiêng về phía có túi vì khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn không khí (dSO2/kk = $\frac{64}{29}$ = 2,209 > 1)

  e) Khí clo. ⇒ cân sẽ nghiêng về phía có túi vì khí clo nặng hơn không khí (dCl2/kk = $\frac{71}{29}$ = 2,448 > 1)

  0
  2021-11-12T14:17:13+00:00

  Đáp án:

   1 a , b , c

  2 a,b,c

  3 VH2=2,24 cân h2 nặng hơn 

  Sau đó bn tìm từng Thể tích của các chất khác nhé rồi so sánh với 2 lít dd

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )