1. Điền vào chỗ trống để được câu trả lời đúng: a) Góc yOz là hình gồm ……………………………………….. b) Khi hai tia Oy,

Question

1. Điền vào chỗ trống để được câu trả lời đúng:
a) Góc yOz là hình gồm ………………………………………..
b) Khi hai tia Oy, Ox không đối nhau, N là điểm nằm trong góc yOz nếu ……………………………………………….

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-07T15:05:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:06:21+00:00

  Đáp án:a, Goc yOz la hinh gom canh yO va canh Oz co dinh la O

   b,Khi hai tia Oy, Ox khong doi nhau, N la diem nam trong goc yOz neu N nam giua tia Oz va tia Oy

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-07T15:06:37+00:00

  a/ Góc yOz là hình gồm hai tia chung gốc Oy và Oz.

  b/ Khi hai tia Oy, Ox không đối nhau, N là điểm nằm trong góc yOz nếu tia ON nằm giữa hai tia Oy, Ox.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )