1 điền vc chỗ trống a, nếu hai tam giác EFG và IJK cs EF=IF , E=I, EG=IK thì ……. b, nếu hai tam XYZ và TUV cs X=V , XY=VU , XZ=VT thì…….

Question

1 điền vc chỗ trống
a, nếu hai tam giác EFG và IJK cs EF=IF , E=I, EG=IK thì …….
b, nếu hai tam XYZ và TUV cs X=V , XY=VU , XZ=VT thì…….
giúp mình điền vc đi mọi người

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-09-11T12:04:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:05:55+00:00

  Đáp án:

  tam giác EFG=tam  giác IJK (c.g.c)

  tam giác XYZ=tam giác TUV (c.g.c)

  Giải thích các bước giải:

  a, nếu hai tam giác EFG và IJK cs EF=IF , E=I, EG=IK thì tam giác EFG=tam  giác IJK (c.g.c)

  b, nếu hai tam XYZ và TUV cs X=V , XY=VU , XZ=VT thì tam giác XYZ=tam giác TUV (c.g.c)

     CHÚC BẠN HỌC TỐT!

       Cho mik ctlhn nha!

  0
  2021-09-11T12:06:37+00:00

  $@phamnhuy6a1$

  $@gaumatyuki$

  a, nếu hai tam giác EFG và IJK cs EF=IF , E=I, EG=IK thì ΔEFG=ΔIJK (c-g-c) (sửa IF thành IK nha)

  b, nếu hai tam XYZ và TUV cs X=V , XY=VU , XZ=VT thì ΔXYZ=ΔVUT ( c-g-c)

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )