1 đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 = 3 ôm ; R2=5 ôm; R3=7 ÔM đc mắc nối tiếp với nhau. hđt giữa 2 đầu đoạn mạch là U=6V 1/ tính điện trở tương đương của Đ

Question

1 đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 = 3 ôm ; R2=5 ôm; R3=7 ÔM đc mắc nối tiếp với nhau. hđt giữa 2 đầu đoạn mạch là U=6V
1/ tính điện trở tương đương của ĐM
2/ tính cđdđ qua mạch chính và qua từng điện trở

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-11-24T18:53:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:54:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Do mắc nối tiếp

   Rtd = R1+R2+R3=3+5+7=15 (ÔM)
  cường độ dòng điện
  I=U/Rtd = 6/15=0.4 (A)

  Do mắc nối tiếp : I=I1=I2=I3 =0.4 A

  0
  2021-11-24T18:54:58+00:00

  Đáp án:tóm tắt

  R1=3 ôm 

  R2=5 ôm

  R3=7 ôm

  U=6V

  a. Rtđ

  b. Imc, I1, I2,I3=?

  Giải 

  a. Điện trở tương đương của đoạn mạch 

  Rtđ=R1+R2+R3=3+5+7=15 ôm

  b. Cường độ dòng điện qua mạch chính

  Imc =U/Rtđ=6/15=0.4 A

  Do R1nt R2 nt R3 nên Imc=I1=I2=I3=0.4 A

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )