1 đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa đoạn đường tương tự dài 1470m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu

Question

1 đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa đoạn đường tương tự dài 1470m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? (mức làm của mỗi người đều như nhau)

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-08T07:44:02+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:45:11+00:00

  Đáp án: 105 người

  Giải thích các bước giải:

  Ta có tóm tắt như sau:

  1330m / 5 ngày: 38 người

  1470m / 2 ngày: … người?

  Bài giải:

  Để sửa đoạn đường dài 1330m trong 1 ngày cần số người là:

  5 x 38 = 190 ( người )

  Mỗi người sửa được số m đường trong 1 ngày là:

  1330 : 190 = 7 ( m )

  Để sửa đoạn đường dài 1470m trong 1 ngày cần là:

  1470 : 7 = 210 ( người )

  Để sửa đoạn đường dài 1470m trong 2 ngày cần là:

  210 : 2 = 105 ( người )

  0
  2021-09-08T07:45:39+00:00

  Đáp án:

  105 công nhân

  Giải thích các bước giải:

  Trong một ngày 38 người sửa được là:

  1330 : 5 = 266 (m)

  Một người trong 1 ngày sửa được là :

  266 : 8 =7(m)

  Một ngày 2 người sửa được là:

  7 x 2 = 14 (m)

  Sửa 1470 trong 2 ngày cần số công nhân là :

  1470 : 14 =105 ( công nhân)

  Đ/S : 105 công nhân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )