1)Dòng biển có sức ảnh hưởng đến yếu tố nào với những vùng nó chảy qua? A.sinh vật. B.địa hình C.khí hậu. D.khoáng sản 2)Vì sao độ muối của

Question

1)Dòng biển có sức ảnh hưởng đến yếu tố nào với những vùng nó chảy qua?
A.sinh vật. B.địa hình
C.khí hậu. D.khoáng sản
2)Vì sao độ muối của biển và các đại dương khác nhau?
Ạ. Tùy thuộc vào nguồn nước cung cấp
B. Tùy thuộc vào nguồn nước sông thể với nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ
C. Tùy thuộc vào độ bốc hơi lớn hay nhỏ
D. Do nguồn cung cấp nước khác nhau

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-17T16:58:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:59:34+00:00

  1)Dòng biển có sức ảnh hưởng đến yếu tố nào với những vùng nó chảy qua?

  A.sinh vật.         B.địa hình

  C.khí hậu.          D.khoáng sản

  2)Vì sao độ muối của biển và các đại dương khác nhau?

  Ạ. Tùy thuộc vào nguồn nước cung cấp

  B. Tùy thuộc vào nguồn nước sông thể với nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ

  C. Tùy thuộc vào độ bốc hơi lớn hay nhỏ

  D. Do nguồn cung cấp nước khác nhau

  0
  2021-07-17T16:59:44+00:00

  1)Dòng biển có sức ảnh hưởng đến yếu tố nào với những vùng nó chảy qua?

  A. Sinh vật.

  B. Địa hình

  C. Khí hậu.

  D. Khoáng sản

  2)Vì sao độ muối của biển và các đại dương khác nhau?

  Ạ. Tùy thuộc vào nguồn nước cung cấp

  B. Tùy thuộc vào nguồn nước sông thể với nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ

  C. Tùy thuộc vào độ bốc hơi lớn hay nhỏ

  D. Do nguồn cung cấp nước khác nhau.

  #Chúc bạn học tốt !

  #Xin hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )