1.dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ Hòa bình ? a.trạng thái bình thản. b.trang thái không có chiến tranh. c.trạng thái hiền hòa,yên ả. môn luyện

Question

1.dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ Hòa bình ?
a.trạng thái bình thản.
b.trang thái không có chiến tranh.
c.trạng thái hiền hòa,yên ả.
môn luyện từ và câu

in progress 0
Clara 23 giờ 2021-09-19T15:41:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T15:43:11+00:00

  CÂU B BẠN Ạ

  0
  2021-09-19T15:43:37+00:00

  b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )