1)Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái A. Thăn lằng bóng đuôi dài B. Chim bồ câu C. Châu chấu D. Thỏ rừng

Question

1)Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái
A. Thăn lằng bóng đuôi dài B. Chim bồ câu C. Châu chấu D. Thỏ rừng
2) Động vật nào dưới đây có cơ quan di chuyễn đã phân hóa thành chi phân đốt
A. Sán B. Thủy tức C .Sứa D. Rết

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-07-16T12:26:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:27:47+00:00

  Đáp án:

  1)Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái

  A. Thăn lằng bóng đuôi dài

  B. Chim bồ câu

  C. Châu chấu

  D. Thỏ rừng

  2) Động vật nào dưới đây có cơ quan di chuyễn đã phân hóa thành chi phân đốt

  A. Sán

  B. Thủy tức

  C .Sứa

  D. Rết

  Cho mk CTLHN nha!!! Cảm ơn bạn nhìu nhé.

  0
  2021-07-16T12:28:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái

  A. Thăn lằng bóng đuôi dài

  B. Chim bồ câu

  C. Châu chấu

  D. Thỏ rừng

  2) Động vật nào dưới đây có cơ quan di chuyễn đã phân hóa thành chi phân đốt

  A. Sán

  B. Thủy tức

  C .Sứa

  D. Rết

  `\text{@Cheese}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )