1) Đốt cháy hoàn toàn 3 g một chất hữu cơ A thu được 6,6 g CO2 và g H2O . Xác định công thức phân tử của A ,biết PTK của A là 60 đvC

Question

1) Đốt cháy hoàn toàn 3 g một chất hữu cơ A thu được 6,6 g CO2 và g H2O . Xác định công thức phân tử của A ,biết PTK của A là 60 đvC

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-11-10T21:16:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:17:39+00:00

  Đáp án:

  \({C_3}{H_8}O\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng: \(A + {O_2}\xrightarrow{{}}C{O_2} + {H_2}O\)

  Do vậy A có dạng \({C_x}{H_y}{O_z}\)

  \(\to 12x + y + 16z = 60\)

  Ta có:  \({n_A} = \frac{3}{{60}} = 0,05{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{C{O_2}}} = \frac{{6,6}}{{44}} = 0,15{\text{ mol}} \to {\text{x = }}\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}} = \frac{{0,15}}{{0,05}} = 3\)

  \(\to y + 16z = 60 – 12.3 = 24 \to z < 2\)

  Với z=0 suy ra y=24 mà trong 1 hợp chất chứa C,H,O thì \(2H \leqslant 2C + 2\) nên loại.

  Vậy z=1 suy ra y=8

  Suy ra A là \({C_3}{H_8}O\)

  0
  2021-11-10T21:17:54+00:00

  C3H8O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )