1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc…..thì a//b điền vào chỗ trống

Question

1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc…..thì a//b
điền vào chỗ trống

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-21T03:43:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T03:45:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc 1 cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b

  0
  2021-11-21T03:45:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc SONG SONG HOẶC ĐỒNG VỊ thì a//b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )