1 xe du lịch xuất phát từ điểm A cách Côn Sơn 106.25 km với vận tốc 42.5 km/giờ .để xe đến côn sơn lúc côn sơn lúc 10 giờ 25 phút thì xe phải đi liên

Question

1 xe du lịch xuất phát từ điểm A cách Côn Sơn 106.25 km với vận tốc 42.5 km/giờ .để xe đến côn sơn lúc côn sơn lúc 10 giờ 25 phút thì xe phải đi liên tục và xuất phát tại a lúc :…………..

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-18T03:35:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:37:14+00:00

  Đáp án:

  7 giờ 55 phút

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian xe chạy với vận tốc 42,5 km/h là:

           106,25 : 42,5 = 2,5 (giờ)

                       = 2 giờ 30 phút

          Thời gian xe xuất phát là:

  10 giờ 25 phút – 2 giờ 30 phút = 7 giờ 55 phút

   Vậy để xe đến côn sơn lúc côn sơn lúc 10 giờ 25 phút thì xe phải đi liên tục và xuất phát tại A lúc : 7 giờ 55 phút

  0
  2021-09-18T03:37:26+00:00

  Đáp án:

  7 giờ 55 phút

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian xe chạy với vận tốc 42,5 km/h là:

  106,25 : 42,5 = 2,5 (giờ)

  Đổi 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

  Thời gian xe xuất phát là:

  10 giờ 25 phút – 2 giờ 30 phút = 7 giờ 55 phút

  => Để xe đến côn sơn lúc côn sơn lúc 10 giờ 25 phút thì xe phải đi liên tục và xuất phát tại A lúc : 7 giờ 55 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )