1 xe máy đi từ C đến B vs vận tốc 36km/giờ.Cùng lúc đó 1 ôtô đi từ A đến C 44km/giờ đuổi theo xe máy vs vận tốc 51km/giờ.Tính thời gian đii để ôtô đuổ

Question

1 xe máy đi từ C đến B vs vận tốc 36km/giờ.Cùng lúc đó 1 ôtô đi từ A đến C 44km/giờ đuổi theo xe máy vs vận tốc 51km/giờ.Tính thời gian đii để ôtô đuổi kịp xe máy

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-14T06:52:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:53:29+00:00

  Đáp án:

   3 giờ

  Giải thích các bước giải:

   mỗi giờ ô tô đi nhanh hơn xe máy là :

             51-36= 15 km

  thời gian ô tô đi để đuổi kịp xe máy là :

              45:15= 3 giờ

                         Đ/S : 3 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )