1 xe máy dự kiến đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 40km/giờ để đến b lúc 8 giờ.nhưng chỉ đi với vận tốc 30km/giờ vafd dến b chậm mất 30 phút.hỏi ab

Question

1 xe máy dự kiến đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 40km/giờ để đến b lúc 8 giờ.nhưng chỉ đi với vận tốc 30km/giờ vafd dến b chậm mất 30 phút.hỏi ab dài?
ko giải cách phg trình ,giải bài giải đàng hoàng

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-08-25T08:09:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:11:03+00:00

  Đáp án:

  `60km`

  Giải thích các bước giải:

  `30` phút`=1/2` giờ

  Tỉ số `2` vận tốc là:

  `30:40=3/4`

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `4-3=1` phần

  Tổng thời gian đi là:

  `1/2:1xx4=2` giờ

  Quãng đường `AB` là:

  `30xx2=60km`

  Vậy đọ dài quãng đường `AB` là `60km`.

  0
  2021-08-25T08:11:28+00:00

  $#Đáp án+Giải thích các bước giải:$

  Đổi : `30` phút `=1/2` giờ

  Tỉ số vận tốc thực và vận tốc dự định là :

  `30÷40=3/4` 

  Vì quãng đường không đổi nên thời gian và vận tốc là `2` đại lượng tỉ lệ nghịch . Vì vậy, tỉ số thời gian thực và thời gian dự định là `4/3`

  Thời gian thực tế của xe máy là :

  `1/2÷(4-3)×4=2` ( giờ )

  Quãng đường AB dài là :

  `30×2=60` ( km )

  Đáp số : ……………………..

  $#Cam$

  $#XIN HAY NHẤT CHO NHÓM AK$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )