1 xe tải đi từ a đến b với vận tốc 50 km/h.lát sau 1xe tải khác cũng đi từ a đến b với vận ttốc60 km/h như vậy là cả 2 xe sẽ gặp nhau cùng 1 lúc nhưng

Question

1 xe tải đi từ a đến b với vận tốc 50 km/h.lát sau 1xe tải khác cũng đi từ a đến b với vận ttốc60 km/h như vậy là cả 2 xe sẽ gặp nhau cùng 1 lúc nhưng đi dc 2/3 quãng đường thì xe thứ 1 phải giảm vận tốc xuống 40 km/h nên xe thứ 2 đđuổi kịp tại c cách b 30km.tính quãng đường ab

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-07-08T19:54:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:56:15+00:00

  Xin CTLHN

  Gọi quãng đường AB là x(x>0,x>30,x tính bằng km)

  Lúc 2 xe đi cho đến khi gặp nhau thì đi được:

  x-30(km)

  Thời gian để xe tải thứ nhất đi hết $\frac{2}{3}$ quãng đường là:

  $\frac{2x}{3}$:50=$\frac{x}{75}$(h))

  Thời gian để xe tải thứ nhất đi hết quãng đường còn lại là

  (x-30-$\frac{2x}{3}$):40=$\frac{x-90}{3}$:40=$\frac{x-90}{120}$(h)

  Thời gian để xe tải thứ 1 đi hết được x-30 km quãng đường là

  $\frac{x}{75}$+$\frac{x-90}{120}$=$\frac{8x}{600}$+$\frac{5x-450}{600}$=$\frac{13x-450}{600}$(h)

  Xe tải thứ 2 đi sau xe tải thứ nhất

  $\frac{x}{50}$-$\frac{x}{60}$=$\frac{x}{300}$(h)

  Thời gian để xe tải thứ 2 đi hết được x-30 km quãng đường kể từ lúc xe tải thứ nhất xuất phát là

  $\frac{x}{300}$+$\frac{x-30}{60}$=$\frac{6x-150}{300}$(h)

  Ta có PT

  $\frac{13x-450}{600}$=$\frac{6x-150}{300}$

  ⇔$\frac{13x-450}{600}$=$\frac{12x-300}{600}$

  ⇔13x-450=12x-300

  ⇔x=150(T/m)

  Vậy độ dài của quãng đường AB là 150 km 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )