1 electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0.2Tesla với vận tốc đầu v0=2.10^5m/s. Theo phương song song vs cảm ứng từ. Lực lo ren

Question

1 electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0.2Tesla với vận tốc đầu v0=2.10^5m/s. Theo phương song song vs cảm ứng từ. Lực lo ren xơ tác dụng lên có độ lớn là
A. 3,2.10^-14
B. 6,4.10^-14
C. 3,2.10^-15
D. 0

in progress 0
Rylee 2 giờ 2021-10-19T20:01:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T20:02:42+00:00

  Đáp án:

  D. 0 

  Giải thích các bước giải:

   Lực lo ren xơ tác dụng lên hạt electron là bằng 0 vì vật chuyển động song song với cảm ứng từ:

  \[\left\{ \begin{array}{l}
  F = qvB\sin \alpha \\
  \alpha  = 0
  \end{array} \right. \Rightarrow F = 0\]

  0
  2021-10-19T20:02:53+00:00

  Đáp án: D 

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có anpha = 0  vì góc hợp giữa v và B là 180. 

  Thế vào công thức : f= |q|.v.B.sin anpha = 0 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )