1. Em có nhận xét gì về công lao của Đinh Bộ Lĩnh,Lê Hoàn,Lí Thường Kiệt đối với quốc gia dân tộc. 2. Thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục của nước

Question

1. Em có nhận xét gì về công lao của Đinh Bộ Lĩnh,Lê Hoàn,Lí Thường Kiệt đối với quốc gia dân tộc.
2. Thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục của nước ta qua các triều đại Ngô, Đinh,Tiền Lê ?
**Thank you**

in progress 0
Eloise 17 phút 2021-09-12T12:35:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:36:52+00:00

  1. 

  * Ngô Quyền:

  – Đánh đuổi quân Nam Hán, Chấm dứt hơn 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ

  – Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập sau này

  * Đinh Bộ Lĩnh:

  – Trước cảnh đất nước rối ren, ông kết hợp với quân của Trần Lãm, chiêu dụ được quân của Bạch Hổ, dẹp loạn cát cứ 12 sứ quân

  – Thống nhất đất nước, tiến thêm 1 bước

  * Lê hoàn: 

  – Lập nên nhà Tiền Lê, giúp đất nước ổn định

  – Đập tan âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống năm 981

  2. 

  – Nho học đã xâm nhập vào nước ta.

  – Mở lớp học trong chùa.

  – Đạp Phật truyền bá rộng rãi.

  – Nhiều chùa chiền xây dựng: chùa Bà Ngô, chùa Tháp, …

  – Nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật: ca hát, nhảy múa, đua thuyền,….

  học tốt!~

  0
  2021-09-12T12:37:22+00:00

  1.

  * Đinh Bộ Lĩnh

  – Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước

  – Trở thành vị hoàng đế đầu tiên sau thời Bắc thuộc

  – Lập ra triều đại nhà Đinh

  * Lê Hoàn

  – Dẹp loạn Đinh Điền, Nguyễn Bặc – Đánh tan quân Tống xâm lược

  – Lên ngôi vua năm (980 – 1005), lập ra nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt

  * Lí Thường Kiệt

  – Là nhà quân sự, nhà chính trị thời Lý nước Đại Việt

  – Chinh phạt Chiêm Thành (1069)

  – Đánh phá 3 châu Khâm, Ung, Liêm, nước Tống (1075 – 1076)

  – Đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của nhà Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy (1077)

  2.

  – Giáo dục chưa phát triển . Nho giáo đã xâm nhập vào nc ta, nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể . Đã có một số nhà sư mở các lớp học ở trong chùa

  – Đạo Phật đc truyền bá rộng rãi  Các nhà sư thường là người có học , giỏi chữ Hán , được nhà nước và nhân dân quý trọng .

  – Những đại sư như Ngô Chân Lưu , Đỗ Thuận , Vạn Hạnh được trọng dụng như những cố vấn trong cung đình , những nhà ngoại giao đắc lực của nhà vua , nhất là các dịp đón tiếp các sứ thần nhà Tống

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )