1/Em có nhận xét gì về tầng lớp nhân dân ủng hộ cuộc khởi nghĩa Tây sơn? 2/Đánh giá công lao của nguyễn huệ?

Question

1/Em có nhận xét gì về tầng lớp nhân dân ủng hộ cuộc khởi nghĩa Tây sơn?
2/Đánh giá công lao của nguyễn huệ?

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-09T03:02:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:03:16+00:00

  1.- Do sự mục nát của chính quyền Đàng Trong làm cho đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khác trở nên cùng cực. Những mâu thuẫn xã hội ở Đàng Trong ngày càng dâng cao.

  – Trước khởi nghĩa Tây Sơn đã có nhiều phong trào khởi nghĩa của nông dân đã diễn ra và huy động được đông đảo lực lượng nhân dân tham gia.

  – Do các hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn như: xóa nợ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế và chủ trương “lấy của người giàu chia cho người nghèo” rất hợp lòng dân.

  2.

  _tiêu diệt các tập đoàn phong kiến.

  _đánh tan quân xâm lược Xiêm,Thanh.

  _thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc.

  _đưa ra các chính sách tiến bộ để khôi phục,phát triển tất cả.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

  0
  2021-10-09T03:03:53+00:00

  Câu 1:

  – Dưới chính quyền của họ Nguyễn ở đàng Trong thế kỉ XVIII cuộc sống của người dân ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình oán giận của các tầng lớp ND đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng sâu sắc.

  – Nghĩa quân Tây Sơn đã đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân, nhất là dân nghèo: “ lấy của người giàu chia cho người nghèo”, Xoá nợ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế.

  Câu 2:

  + Lật đổ chính quyền họ Ngyễn ở Đàng Trong (1777)

  + Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), vua Lê (1788)

  + Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )