1.Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính 2.Nêu các bước để định dạng phông ,cỡ,kiểu chữ 3.Làm thế nào để điều chỉn

Question

1.Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính
2.Nêu các bước để định dạng phông ,cỡ,kiểu chữ
3.Làm thế nào để điều chỉnh các trăng in cho hợp lý
4.Làm thế nào để có thể thay đổi hướng giấy của trang in
Có 4 câu thôi .-. Mình đã bỏ ra điểm nhiều thì mình cần sự chất lượng trong câu trả lời
*Ngắn gọn,súc tích,không cụt lủn*
≈Thân≈

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-09T15:31:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:32:44+00:00

  1.Lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính :

  – giúp bảng tính của mình đẹp hơn.

  –giúp cho ta phân loại dữ liệu để thiết lập các công thức tính toán dễ hơn. 

  2. phông chữ

  B1: Chọn ô ( hoặc các ô) cần định dạng

  B2: Nháy mũi tên ở ô font

  B3: Chọn phông chữ thích hợp

  cỡ chữ

  B1: Như trên

  B2 Nháy mũi tên ở ô font size

  B3: Chọn cỡ chữ thích hợp

  3.

  – Chọn Print Preview để xem trước nếu thấy một phần nội dung của văn bản nhảy sang trang khác, ngay trên cửa sổ trình chiếu (print preview).

  – Click vào nút Margins, lúc đó sẽ xuất hiện các đường canh lề các bên của văn bản, dùng chuột đưa con trỏ tới các đường kênh lề sao cho xuất hiện biểu tượng dấu cộng + có hình mũi tên xung quanh .

  – Bấm giữ chuột trái và kéo rê chuột để có độ rộng và hẹp như bạn muốn.

  4.

  – B1: Chọn File -> Page setup sẽ xuất hiện trên hộp thoại.

  – B2: Mở trang page, chọn:

  Portrait/Landscape: cậu tự lên google dịch nha =)) 

  – B3: Nháy OK.

  0
  2021-08-09T15:33:18+00:00

  1.Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính

  – Giúp bảng tính đẹp hơn

  – Dễ nhìn, dễ phân loại

  – Thiết lập các công thức tính toán dễ dàng hơn

  2.Nêu các bước để định dạng phông ,cỡ,kiểu chữ

  – Định dạng phông chữ:

  B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng nội dung

  B2: Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font

  B3: Nháy chuột chọn phông chữ

  – Định dạng kiểu chữ

  B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng nội dung

  B2: Nháy chuột tại nút Bold ( B ), Italic (I), Underline ( U) để định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân.

  – Định dạng cỡ chữ

  B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng nội dung

  B2: Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font Size

  B3: Nháy chuột chọn cỡ chữ

  3.Làm thế nào để điều chỉnh các trăng in cho hợp lý

  ⇒ B1:  Chọn Print Preview để xem trước nếu thấy một phần nội dung của văn bản. 

  B2: nháy chuột vào Margins, lúc đó sẽ xuất hiện các đường canh lề các bên của văn bản, dùng chuột đưa con trỏ tới các đường kênh lề sao cho xuất hiện biểu tượng dấu cộng (+) có hình mũi tên.

  B3: Bấm giữ chuột trái và kéo chuột để có độ rộng và hẹp như bạn muốn.

  B4:  Nháy chuột vào OK để hoàn tất.

  4.Làm thế nào để có thể thay đổi hướng giấy của trang in

  – Bước 1: Chọn Page. 

  – Bước 2: Nháy chuột vào Portrait để chọn hướng giấy đứng hay chọn Landscape để chọn hướng giấy nằm ngang. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )