1. Em hãy nêu các thành phần chính trên trang tính ? Nêu sự khác biệt giữa hộp tên và thanh công thức 2 Em hãy nêu các cú pháp và ý nghĩa của các hàm

Question

1. Em hãy nêu các thành phần chính trên trang tính ? Nêu sự khác biệt giữa hộp tên và thanh công thức
2 Em hãy nêu các cú pháp và ý nghĩa của các hàm đã đọc
3 Em hãy nêu cách chèn thêm hoặc xóa cột hàng
4 Em hãy nêu các bước để sao chép và di chuyển dữ liệu ,sự khác nhau giữa hai thao tác này
5 . Em hãy nêu cách đọc địa chỉ của một khối sử dụng địa chỉ trong công thức và hàm số có ưu điểm gì
#giupminhvoi

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-08-23T18:47:39+00:00 1 Answers 165 views 0

Answers ( )

    1
    2021-08-23T18:48:57+00:00

    Vote 5* và bình chọn là hay nhất nhé

    1-em-hay-neu-cac-thanh-phan-chinh-tren-trang-tinh-neu-su-khac-biet-giua-hop-ten-va-thanh-cong-th

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )