1 gen có tổng số 3000 nucleotit số nucleotit loại A chiếm 20% Tính: a) Số chu kì xoắn của gen. b) Chiều dài của gen. c) Số nucleotit mỗi loại của gen.

Question

1 gen có tổng số 3000 nucleotit số nucleotit loại A chiếm 20%
Tính:
a) Số chu kì xoắn của gen.
b) Chiều dài của gen.
c) Số nucleotit mỗi loại của gen.
d) Số liên kết H của gen.
Biết:
Chiều dài L= số nucleotit /2 *3,4
Số nucleotit=L*2/3,4
H=2A*3G
C=N/20

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-26T10:22:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:24:09+00:00

  Đáp án: Ta cso A=T=20%x3000=600 mà A+g=1500 suy ra G=X=900

  1. Chu kì xoán C=N/20=150 chu kì

  2. Chiều dài l=N/2×3,4=5100A

  3. A=T=600, G=X=900

  4. Số liên kết H của gen. H=2A+3G=2×600+900×3=3900 liên kết

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-26T10:24:23+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số chu kì xoắn của gen là:

  3000 : 20 = 150 chu kì

  b.

  – Chiều dài của gen là:

  3000 : 2 × 3,4 = 5100 $A^{o}$ 

  c.

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  3000 × 20% = 600 Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  (3000 – 600 × 2) : 2 = 900 Nu

  d.

  – Số liên kết Hiđrô của gen là:

  2 × 600 + 3 × 900 = 3900 liên kết 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )