1 gen dài 0408 Mm mạch 1 có A1 T1 60 số nuclêôtit của mạch Mạch 2 có X2 G2 10 SỐ nuclêôtit của mạch và tỉ lệ của A2 gấp 2 lần tỉ lệ của G2 xác định số

Question

1 gen dài 0408 Mm mạch 1 có A1 T1 60 số nuclêôtit của mạch Mạch 2 có X2 G2 10 SỐ nuclêôtit của mạch và tỉ lệ của A2 gấp 2 lần tỉ lệ của G2 xác định số lượng và tỉ lệ và số nuclêôtit ctừng loại trong gen

in progress 0
Josephine 19 phút 2021-09-09T14:14:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:16:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  L = 0,408 micromet = 4080 angtron 

  N = L: 3,4 .2 = 4080 : 3,4 . 2 = 2400 nu

  A1+T1 = 60% =0,6 N/2 = 0,3N = A=T =0,3N

  G=X= 50% – 30% = 20%

  A=T= 2400 . 30% = 720 nu

  G=X= 2400 . 20% = 480  nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )