1.Gia đình là gì ?chức năng của gia đình 2.Phân biệt hôn nhân thời hiện đại và phong kiến

Question

1.Gia đình là gì ?chức năng của gia đình
2.Phân biệt hôn nhân thời hiện đại và phong kiến

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-08-28T07:37:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:38:40+00:00

  Bài làm

  1.

  + Gia đìh: là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và quan hệ giáo dục.

  + Chức năg: chức năng sinh đẻ, chức năng giáo dục, chức năng kinh tế.

  2. 

  *Hôn nhân hiện đại:

  + MỌi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của pháp luật. Không được tảo hôn, hay lấy thêm vợ.

  *Hôn nhân phong kiến:

  + Hầu hết những người đàn ông đều trên 2 vợ, không nằm trong tầm kiểm soát của pháp luật. 

  0
  2021-08-28T07:38:44+00:00

  Câu 1:

  -Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng mỗi con người, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người.

  -Chức năng cơ bản của gia đình là vai trò cơ bản của gia đình mà vai trò đó làm cơ sở cho toàn bộ sự hoạt động và phát triển của gia đình.

  Câu 2:

  Điểm khác biệt lớn nhất của chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước đây là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

  *)Chế độ hôn nhân nước ta hiện nay: 
  + Hôn nhân 1 vợ 1 chồng, vợ chồng bình đẳng.
  + Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ dựa trên tình yêu chân chính: Tự nguyện: Cá nhân tự do kết hôn theo luật định; tiến bộ: bảo đảm về mặt pháp lí (có đăng kí kết hôn). Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở việc bảo đảm nguyên tắc tự do li hôn.

  *) Chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước kia:
  +) Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng.
  +) Hôn nhân cho cha mẹ sắp đặt, tiêu chuẩn là sự môn đăng hộ đối.
  +) Trong nhà “chồng chúa vợ tôi” .

  +) Nữ thập tam, nam thập lục (tảo hôn).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )