1)giá trị độ to của của ngưỡng đau 2)một người đứng ở diểm A dùng búa gõ. khoảng cách AB dài 12,2 km.hỏi sau bao lâu thì người B nghe đc tiếng búa gõ

Question

1)giá trị độ to của của ngưỡng đau
2)một người đứng ở diểm A dùng búa gõ. khoảng cách AB dài 12,2 km.hỏi sau bao lâu thì người B nghe đc tiếng búa gõ? biết tốc độ truyền âm trong thép là 6100m/s
3) để xác định độ sâu của đáy biển, tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. tính độ sâu của đáy biển, cho tốc độ truyền âm trong nước là 1500m/s

in progress 0
Clara 4 tháng 2021-08-11T22:54:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:55:49+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  2.t = 2s\\
  3.h = 750m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  1. Ngưỡng đau của tai có giá trị là trên 130 dB

  2.

  Thời gian người đó nghe được tiếng gõ là:

  \(t = \dfrac{s}{v} = \dfrac{{12200}}{{6100}} = 2s\)

  3.

  Vì thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây nên thời gian âm tới đáy biển là 0,5s

  Độ sâu đáy biển là:

  \(h = vt = 1500.\dfrac{1}{2} = 750m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )