1/Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới, sau các quốc gia nào? A. Nhật Bản, Hoa Kì. B. Hoa Kì, CHLB Đức. C. Hoa Kì, LB Nga. D. Nh

Question

1/Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới, sau các quốc gia nào?
A. Nhật Bản, Hoa Kì.
B. Hoa Kì, CHLB Đức.
C. Hoa Kì, LB Nga.
D. Nhật Bản, CHLB Đức
2/Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc?
A. Cây lương thực có sản lượng đứng đầu thế giới.
B. Ngành trồng trọt chiếm ưu thế.
C. Ngành chăn nuôi có tỉ trọng ngày càng tăng.
D. Cây công nghiệp chiếm vị trí quang trọng
3/Ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Trung Quốc không phải là ngành nào sau đây?
A. Sản xuất ô tô.
B. Điện tử.
C. Cơ khí chính xác.
D. Sản xuất máy móc tự động.
4/Ý nào sau đây không phải là biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc ?
A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.
B. Xây dựng mới đường giao thông.
C. Phòng chống khô hạn và lũ lụt.
D. Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi.

in progress 0
Faith 2 giờ 2021-09-07T11:55:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:57:37+00:00

  1 A

  2 B

  3 C

  4 D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )