1 giọt thủy ngân m= 2(g).tích điện q =-4.10^-6 C nằm lơ lửng giữa 2 bản trụ.g=10m/s^2. xác định điện tích của các bản và độ lớn cuongwf độ điện trườn

Question

1 giọt thủy ngân m= 2(g).tích điện q =-4.10^-6 C nằm lơ lửng giữa 2 bản trụ.g=10m/s^2. xác định điện tích của các bản và độ lớn cuongwf độ điện trường giữa 2 bản tụ

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-12-07T17:45:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:46:28+00:00

  :

  Đáp án:

  E = 5000V/m

  Giải thích các bước giải:

  Giọt thuỷ ngân nằm lơ lửng giữa hai bản. Ta có: 

  0
  2021-12-07T17:46:50+00:00

  Đáp án:

  E = 5000V/m

  Giải thích các bước giải:

  Giọt thuỷ ngân nằm lơ lửng giữa hai bản. Ta có:
  \(\eqalign{
  & P = {F_d} \Leftrightarrow mg = \left| q \right|E \cr
  & \Rightarrow E = {{mg} \over {\left| q \right|}} = {{{{2.10}^{ – 3}}.10} \over {{{4.10}^{ – 6}}}} = 5000V/m \cr} \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )