1.Hai người thợ chia nhau 425 000 đồng tiền công. Sau khi người thứ nhất mua đi 1/6 số tiền của mình, người thứ hai mùa đi 1/7 số tiền của mình thì ng

Question

1.Hai người thợ chia nhau 425 000 đồng tiền công. Sau khi người thứ nhất mua đi 1/6 số tiền của mình, người thứ hai mùa đi 1/7 số tiền của mình thì người thứ hai còn nhiều hơn người thứ nhất là 60 000 đồng. Hỏi mỗi người lĩnh được bao nhiêu tiền ?
2.cuối kì 1,môn Toán của một trường có 2/5 số học sinh toàn trường đạt lực giỏi.Số học sinh đạt loại khá bằng 27/50 cho học sinh còn lại cho học sinh là trung bình là 270 em và có 6 học sinh yếu.Hỏi có bao nhiêu em đạt loại giỏi,bao nhiêu em đạt loại khá môn Toán ?

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-07-08T17:40:14+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:42:12+00:00

  Bài `1`:

  Phân số chỉ số tiền còn lại ở người thứ nhất là:

  `1 – 1/6 = 5/6` (số tiền)

  Phân số chỉ số tiền còn lại ở người thứ hai là:

  `1 – 1/7 = 6/7` (số tiền)

  Ta có:

  `5/6 = 30/36`

  `6/7 = 30/35`

  Coi số tiền của người thứ nhất là `36` phần bằng nhau thì người thứ hai là `35` phần như thế

  Khi người thứ hai bớt đi `1/35` số tiền của mình thì tổng số tiền lúc này là:

  `425 000 – (425 000 × 1/35) = 355 000` (đồng)

  Số tiền của người thứ hai lúc sau là:

  `355 000 : (36 + 35) × 35= 175 000` (đồng)

  Số tiền của người thứ hai lúc đầu là:

  `175 000 + (425 000 × 1/35) = 245 000` (đồng)

  Số tiền của người thứ nhất lúc đầu là:

  `425 000 – 245 000 = 180 000` (đồng)

  `ĐS: …`

  Bài `2`:

  Chủ tus đã cho phép mik ko cần làm rồi nha <3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )