1. Hãy phân biệt độ cao tuyệt đối và độ cao tương ứng 2. Núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào

Question

1. Hãy phân biệt độ cao tuyệt đối và độ cao tương ứng
2. Núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-08T17:56:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:57:22+00:00

  bài làm :

  câu1:

  Độ cao tuyệt đối là độ cao đc tính từ đỉnh núi đến mực nước biển

  Độ cao tương ứng được tính từ đỉnh núi đến điểm thấp nhất của chân núi

  câu 2:

  – Núi già :đỉnh bằng ; sười thoải ; thung lũng rộng

  -Núi trẻ : đỉnh nhọn; sười dốc;thung lũng hẹp và sâu

  0
  2021-07-08T17:57:58+00:00

  Câu 1:

  -Độ cao tuyệt đối tính từ đến mực nước biển

  -Độ cao tương đối tính từ đỉnh đến chân núi

  Câu 2:

  Núi già và núi trẻ khác nhau:

  -Về tuổi:

  +Núi già hình thành cách đây hàng trăm triệu năm

  +Núi trẻ hình thành cách đây vài triệu năm

  -Về độ cao:

  +Núi già có đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng

  +Núi trẻ có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu và hẹp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )