1. Hãy trình bày bộ máy nhà nước thời Lê sơ . 2. Em hãy chỉ ra điểm tiến bộ của bộ máy nhà nước thời Lê sơ so vs thời Lý , Trần

Question

1. Hãy trình bày bộ máy nhà nước thời Lê sơ .
2. Em hãy chỉ ra điểm tiến bộ của bộ máy nhà nước thời Lê sơ so vs thời Lý , Trần

in progress 0
Abigail 2 giờ 2021-10-24T01:49:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:50:33+00:00

  1.* Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ: được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông là hoàn chỉnh nhất.

  – Ở trung ương:

  + Đứng đầu triều đình là vua.

  + Để tập trung quyền lực vào vua, vua Lê Thánh Tông bãi bỏ các chức vụ cao cấp nhất như: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức Tổng chỉ huy quân đội.

  + Giúp việc cho vua có các quan đại thần.

  + Ở triều đình có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn. 6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư; các cơ quan chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

  – Ở địa phương:

  + Thời vua Lê Thái Tổ và vua Lê Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

  + Thời vua Lê Thánh Tông, đổi chia 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti phụ trách 3 mặt khác nhau (đô ti, thừa ti và hiến ti). Dưới đạo thừa tuyên là phủ, châu, huyện, xã.

  2.Nhà nước thời Lý – Trần

  Thành phần quan lại

  Chủ yếu là quý tộc, vương hầu

  Tổ chức bộ máy chính quyền

  – Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ.

  – Là nhà nước quân chủ quý tộc.

  Nhà nước thời Lê sơ
  Thành phần quan lại

  Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.

  Tổ chức bộ máy chính quyền

  – Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chỉ huy quân đội.

  – Hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn.

  – Là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ, mang tính quan liêu.


  cho minh 1 cam on va ctlhn nhe!!!!!!

  0
  2021-10-24T01:50:47+00:00

  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ:(hình)

  2. Chính sách “ngụ binh ư nông” có nghĩa là gửi binh ở nhà nông và là sự liên kết giữa nông nghiệp và quân sự. bên cạnh sự phát triển của nông nghiệp, nhà Lý cũng cần phải phát triển quân sự để phòng bị nước bạn xâm chiếm nhưng do dân nước Đại Cồ Việt không thể đông, nhiều và hùng mạnh như ở nước bạn và cung không đủ lương thực để phục vụ đời sống của nhân dân nên nhà Lý đã thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. Có thể nói chính sách này rất hợp lí sau đó được áp dụng với các triều đại nhà Trần,…. nhưng đến triều đại Hậu Lê thì bị xóa bỏ

  1-hay-trinh-bay-bo-may-nha-nuoc-thoi-le-so-2-em-hay-chi-ra-diem-tien-bo-cua-bo-may-nha-nuoc-thoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )