1 Hệ thống lại sự kiện chính của phòng trào tây sơn ( lập bảng) 2 Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền thời Lê Sơ 3 Sơ đồ chính quyền chung ương nhà lý

Question

1 Hệ thống lại sự kiện chính của phòng trào tây sơn ( lập bảng)
2 Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền thời Lê Sơ
3 Sơ đồ chính quyền chung ương nhà lý

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-20T00:37:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:39:01+00:00

  Câu 1:

  $\begin{array}{|c|c|}\hline \text{Thời gian}&\text{Hoạt dộng}\\\hline 1771&\text{Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa.}\\\hline 1773&\text{Hạ thành Quy Nhơn.}\\\hline 1774&\text{Mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.}\\\hline 1777&\text{Lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.}\\\hline 1785&\text{Đánh tan quân xâm lược Xiêm.}\\\hline 1786&\text{Lật đổ chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.}\\\hline 1788&\text{Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung.}\\\hline 1789&\text{Đánh tan quân xâm lược Thanh.}\\\hline \end{array}$

  Câu 3:

  Câu 2:

  1-he-thong-lai-su-kien-chinh-cua-phong-trao-tay-son-lap-bang-2-ve-so-do-bo-may-chinh-quyen-thoi

  0
  2021-09-20T00:39:03+00:00

  Mk trình bày trong hình nhoa

  ~Mun~

  Mk tự lm nó copy nhé

  Cho mk ctlhn nhoa

  Mơn bn nhìu nhoa

  1-he-thong-lai-su-kien-chinh-cua-phong-trao-tay-son-lap-bang-2-ve-so-do-bo-may-chinh-quyen-thoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )